Çevre Politikası


Sektörünün önde gelen firmalarından biri olarak gerçekleştirdiğimiz her türlü üretim ve üretim sonrası faaliyetlerde, çevrenin korunmasına yönelik yaptığımız çalışmalar daha iyi bir gelecek yaratmayı amaçlamaktadır.

Ahlaki değerlerin ışığında kurduğumuz çevre yönetim sistemimizi; ulusal ve uluslararası mevzuatlara uygun şekilde, resmi kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlarımızla iletişim ve işbirliği içinde geliştirmekteyiz.

Belirlediğimiz çevresel amaç ve hedeflerimizi periyodik olarak gözden geçirip değerlendirerek, Çevre Yönetim Sistemimizin sürekli gelişmesini sağlayarak bu doğrultuda çevre ve insan sağlığının korunmasına çalışmaktayız.

Çalışanlarımız için çevresel bilincin yükselmesini teşvik edici eğitim ve faaliyetlere önem vererek, çevreyi koruma ve kollama ilkesini ön planda tutmaktayız.

Firmamızda yürütülen ISO 14001: 2004 Çevre Yönetim Sistemi temel ilkeleri doğrultusunda; ham madde ve enerji kullanımında, teknoloji seçiminde, doğal kaynak kullanımında israfın önlenmesi ve çevrenin korunarak kirliliğin yok edilmesi amacıyla atıkların azaltılması ve geri kazanım yolu ile ülke ekonomisine yeniden kazandırılması firmamızın ana prensiplerindendir.